Следя редовно новостите на фирмата, която най-много е допринесла да се чувствам елегантна и красива. Обновеният сайт е още по-добър и удобен за получаване на информация. Единствено липсата на свободно време ме възпрепятства да не реализирам за себе си едни от най-елегантните ви предложения на рокли и костюми за по-хладния сезон. Но знам, че за ден-два, пак ще съм нова! В най-скоро време, идвам! Поздрави!
Колко прави две плюс две? Четири! Но при вас - "2 и 200"